Rondetafel – Waardecreatie in M&A

Paul Josephus Jitta | Partner & advocaat Buren Legal; Waardecreatie in M&A
Vincent Wanders | Governance, Risk & Compliancy-expert; Waardecreatie in M&A

Bij koop- en verkoop van een onderneming is een goede voorbereiding van grote toegevoegde waarde. Hoe meer je als verkoper je zaken op orde hebt bij de te verkopen onderneming, hoe meer grip en greep je hebt op de onderhandeling. Als je weet wat de waarde-drijvers zijn van je onderneming, kun je daar in het verkoopproces ook meer licht op laten schijnen. Voor de koper geldt hetzelfde, maar dan omgekeerd: als je op waarde-bepalende factoren een zere vinger kunt leggen, heeft dat waarschijnlijk ook een koopprijsdrukkend effect. CFO ad interim, registeraccountant en moderator Vincent Wanders en (inter)nationaal gelauwerd M&A advocaat Paul Josephus Jitta (Buren N.V.) delen tijdens de rondetafeldiscussie hun expertise in en ervaringen met waarde-creatie bij aan- en verkoop van ondernemingen. De deelnemers aan deze sessie worden daarbij van harte uitgenodigd hun eigen ervaringen te bespreken.

Hosted by: Buren Legal