Het Business Orakel: Hoe hou ik grip op (internationale) waardeketens?

Martine Versteeg | Directeur Operations; Coface
Ruben Munsterman | Moderator

Als financieel managers hebben we goede kijk op het businessmodel en de performance van de onderneming. We houden met ons planning en control systeem grip op de voortgang en detecteren afwijkingen snel genoeg om waar nodig bij te sturen. Groeiende ondernemingen stellen de financieel manager voor nieuwe uitdagingen. Enerzijds omdat de interne routines en structuren worden aangepast aan de behoeften van een grotere organisatie. Anderzijds omdat de relatie met de buitenwereld complexer wordt. Helemaal als de onderneming in nieuwe markten actief wordt en het aantal toeleveranciers en klanten toeneemt in aantal en diversiteit. Hoe houden we grip op de onzekerheden en risico’s die deze groei met zich meebrengt? En hoe zorgen we ervoor dat we minder kwetsbaar zijn?