Human Capital; waardegroei of waarde vernietiging?

Bea Aarnoutse | Boardroom consultant; De waarde van gelukkige medewerkers

Hoewel onze medewerkers niet zijn terug te vinden op de financiele balans, vormen zij wel degelijk de meest belangrijke assets van onze organisatie. Geven wij als Financieel Managers wel voldoende aandacht aan de waarde van Human Capital? En hoe kunnen wij sturen op waardebehoud en -ontwikkeling? Bea Aarnoutse geeft ons een nieuw perspectief en laat ons zien wat de samenhang is tussen waardecreatie en de employee journey. Bezoek de masterclass en vergroot jouw inzicht in de waarde van ons Human Capital.