Van ESG verplichting naar echt duurzame waarde creatie

Egbert Willekes | Senior Researcher & Lecturer Future Proof Control; Sturen op duurzame waarde

In 2024 wordt de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht en moeten grote bedrijven verplicht rapporteren over duurzaamheid. Zo niet, dan dreigt een afkeurende accountantsverklaring. Niet voor niets steken Financieel Managers veel tijd in het doorgronden en opzetten van ESG rapportages. Daarbij lopen zij tegen velen vragen aan:
Hoe voorkom je greenwashing? Welke interne samenwerkingen worden noodzakelijk? Op welke wijze integreer je de financiële rapportage met de ESG rapportage?

En de meest belangrijke vraag: Hoe stuur je eigenlijk op duurzaamheid?

Leer van onderzoeker en ervaringsdeskundige Egbert Willekes – voormalig CFO Greenchoice – welke stappen jij als Financieel Manager kunt zetten en ontdek hoe de finance afdeling daadwerkelijk een duurzame mindset kan ontwikkelen.