Rondetafel – Voorbij de basis – aanpak en attitude voor echte waardecreatie

Melle Eijckelhoff | Chief Business Officer; Sijthoff Media

In de wereld van financieel management staan woorden als budgetteren, consolideren, controleren, rapporteren, analyseren en adviseren centraal. Elke financiële professional besteed een groot deel van zijn tijd en energie aan dit type werkzaamheden. Daarbij worden we in meer of mindere mate ondersteunt door slimme tools en systemen die ons helpen efficiënt te werken.

Tegelijkertijd is de complexiteit van de omgeving waarin we werken en de eisen die de business aan de financiële afdeling stelt toegenomen. Onder andere door de introductie van ESG. Welke ruimte en mogelijkheden zijn er nog voor de financieel manager om zich te verbeteren, en meer waarde te creëren voor de business? Is er nog winst te behalen in technologie of gaat het vooral om skills, vaardigheden en attitude? In deze besloten sessie delen we onze aanpak, ervaringen en inzichten en bespreken we hoe financieel management nog waardevoller kan zijn.

Hosted by: LucaNet