Vincent Wanders

Governance, Risk & Compliancy-expert | Waardecreatie in M&A

Vincent Wanders RA doceert sinds 1990 Financial auditing en GRC voor verschillende instellingen (UvA, VU, Nyenrode) en opleiders (NBA-opleidingen, Alex van Groningen, Ebbinge). Zijn onderwijs en onderzoek werkzaamheden verricht hij altijd naast zijn praktijk werk als bestuurder, CFO of accountant, onder meer bij AVR, EY, Deloitte, Achmea en KPN. Bij Nyenrode University doceert hij nu o.a. Financial Auditing en Corporate Governance in de postmasterfase.

Presentaties:

Rondetafel – Waardecreatie in M&A | 13:00 – 14:15 | Amsterdam