Ontvangst en registratie

Opening

Zaal: New York 2 & 3

Orakelronde 1

Lunch

Orakelronde 2

Orakelronde 3

Plenaire afsluiting

Borrel